Jouw carrière: het geheim

Het geheim van een succesvolle loopbaan heeft alles te maken met prima prestaties neerzetten, daarvoor erkend en gewaardeerd te worden. Op de job(s) en opdrachten terecht te komen waarvan je vindt dat je er hoort, waar je positie stevig is, je uitgedaagd wordt, je beloning optimaal is, etc… Daarvoor heb je actuele kennis en kunde in huis en benut je je kansen en netwerk

Het échte geheim van een succesvolle loopbaan ligt tegelijkertijd ook dieper: je voelt je goed en omdat je bewust werkt vanuit je natuurlijke kwaliteiten. Je ervaart inspiratie en betekenis in wat je doet. Je blijft leren, samen met en via anderen. Je weet dat je wendbaar bent, ook als het even tegenzit.

Wat een rijkdom aan (geluks)potentieel in werk en carrière ! Hoe kom en/of blijf je daar dichtbij? Die vraag boeit me al jarenlang.     En zette me in 2017 aan om mijn uitdagende baan in vertrouwde en goedbetaalde werkomgeving los te laten. Het was tijd voor nog meer eigen keuzes en dat wat ik vooral wil toevoegen: helpen mobiliseren van natuurlijke energie van werkende mensen. Ik kan er veel over zeggen maar waar het op neer komt: het maakt me gewoon héél blij wanneer vrijheid en inspiratie iemands leven verrijken. Vaak na bewuste keuzes, groot of klein en meestal niet ingewikkeld.

Een voorrecht voor mij om uiteenlopende mensen te ontmoeten en samen met aandacht de juiste stappen in gang te zetten!