Jouw carrière: het geheim

Het geheim van een succesvolle loopbaan heeft alles te maken met prima prestaties neerzetten, daarvoor erkend en gewaardeerd te worden. Op de job(s) en opdrachten terecht te komen waarvan je vindt dat je er hoort, waar je positie stevig is, je uitgedaagd wordt, je beloning optimaal is, etc… Daarvoor heb je actuele kennis en kunde in huis en benut je je kansen en netwerk.

Het échte geheim van een succesvolle loopbaan ligt tegelijkertijd ook dieper: je voelt je goed en omdat je bewust werkt vanuit je natuurlijke kwaliteiten. Je ervaart inspiratie en betekenis in wat je doet. Je blijft leren, samen met en via anderen.    Je weet dat je wendbaar bent, ook als het even tegenzit.

Wat een rijkdom aan (geluks)potentieel in werk en loopbaan!
Hoe kom en/of blijf je daar dichtbij?

Aan de slag? →

  • 'De mens is vrij, maar vindt zijn beperking in zijn eigen vrijheid'.- Simone de Beauvoir
  • 'Inspiratie bestaat, maar zij kan ons pas vinden als we werken'.- Pablo Picasso
  • 'We hebben zoveel persoonlijke macht van binnen, maar zo weinig kennis van hoe te gebruiken'.- Elisabeth Kübler Ross
  • 'Door open en onbevangen te zijn kunnen wij onszelf en anderen verbinden en inspireren. Wij hebben zelf de sleutel in handen'.- Rogier Huffnagel (executive coach)
  • 'Door niet echt te kiezen, kiezen we voor suboptimaal. Wat ten koste gaat van ons geluk'.- Rients Riskes (ZEN)
  • 'Werk is zichtbaar gemaakte liefde' - Khalil Gibran
  • 'Inspiratie is overal, je hoeft het alleen maar binnen te laten komen'.- Jan de Bouvrie
  • 'Ik heb geen bijzonder talent, ik ben alleen maar nieuwsgierig'.- Albert Einstein
  • 'Niets heeft een grotere transformerende kracht dan bewustwording'- Deepak Chopra
  • 'Je bent vrij tenzij je gelooft dat dit niet zo is'- Linda Rood (schrijfster/coach)